Thiago Martins

Phát triển viên
Brazil – Vila Velha / ES
Email: contato@thiagoprogramador.com
Điện thoại: +55 (27) 99532-7429
Mức kinh nghiệm: Chuyên gia
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thiprogramador/
GitHub: https://github.com/thiagoprogramador

Số năm kinh nghiệm: 7 năm

Sẵn sàng: Xa / Trực tiếp
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

PROFILE

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp web, tôi chuyên về việc tạo trang web, các nền tảng thương mại điện tử và ứng dụng di động. Tôi đã thành công trong việc triển khai nhiều dự án đã tạo ra hơn 50 nghìn đô la Canada mỗi tuần. Sự thành thạo của tôi bao gồm các dự án có khả năng mở rộng và các trang web được thiết kế để mang lại kết quả cho khách hàng.

Với kiến thức nâng cao về phát triển ứng dụng web, tôi làm việc với các ngôn ngữ lập trình như PHP, JavaScript và Flutter. Tôi đã sẵn sàng hợp tác như một đối tác trong dự án của bạn, công ty của bạn hoặc dự án của công ty/đại lý của bạn.

Với quy trình tối ưu hóa, tôi sẽ cam kết cho dự án của bạn từ đầu đến cuối, cung cấp một cấu trúc tùy chỉnh tập trung vào việc đạt được kết quả.

TECHNICAL KNOWLEDGE

Backend language:
🧮 JavaScript
🧮 Python
🧮 Java
🧮 PHP
🧮 Go
🧮 C#
🧮 Ruby
🧮 Kotlin
🧮 Rust

Frontend language:
🖥️ JS
🖥️ TS

UI:
🎨 React
🎨 Vue
🎨 Angular
🎨 Svelte

DB:
📁 PostgreSQL
📁 MySQL
📁 MongoDB
📁 SQLServer
📁 DynamoDB
📁 Cockroachdb

API:
🔌 Express
🔌 Spring Boot
🔌 Flask
🔌 FastAPI
🔌 Ruby on Rails
🔌 Gin
🔌 Rocket

CI/CD:
🏗️ GitHub actions
🏗️ Jenkins
🏗️ CircleCI
🏗️ TravisCI

Cloud:
☁️ AWS
☁️ Azure
☁️ GCP
☁️ Vercel

UI/UX:
🎨 Figma
🎨 InVision

Code:
⛓️ GitHub
⛓️ GitLab

Mobile:
📱 React Native
📱 Swift
📱 Kotlin
📱 Flutter

SERVICES

PORTFOLIO

CONTENT

TESTIMONIALS

Thiago Alvarenga
Thiago Alvarenga
2022-07-12
Tive a grata oportunidade de conhecer o trabalho do "Thiago Programador", Ele está desenvolvendo a minha plataforma EAD- corporativa que cada reunião que temos, fico encantado. Todo comprometimento, dedicação e compromisso que tem vem me surpreendendo a cada dia. Indico e recomento o trabalho dele para qualquer todas as empresas e empresários que me buscam.
Thiago Martins
Thiago Martins
2022-04-25
Escelente profissional. Dedicado é extremamente atencioso. Recomendo!!!
ADMINISTRATIVO ERVAS NATURAIS
ADMINISTRATIVO ERVAS NATURAIS
2022-03-23
Bom profissional, calmo, paciente e atencioso.
Trilha Vitória
Trilha Vitória
2021-07-05
Ele esta me ajudando na configuração dos meus anúncios no Google. Tem domínio sobre a ferramenta.
ETAP Advocacia Pública
ETAP Advocacia Pública
2021-07-05
Agradeço a parceria, que vem contribuindo a cada dia no crescimento e desenvolvimento de nossa empresa. etapadvocaciapublica.com.br
produtos josepha
produtos josepha
2021-06-15
O site da nossa empresa ficou muito bom. produtosjosepha.com.br
Adriana Guimarães
Adriana Guimarães
2021-01-13
Suporte legal para e-mails.
Instituto Essence de Odontologia
Instituto Essence de Odontologia
2020-11-20
Ele conseguiu resolver bem rapidamente o problema de e-mail dos meus formulários do site.